چین فای دوربین دوربین کیت سازنده
تماس با ما
Free call
مشخصات QC
گواهینامه ها
 • Shenzhen Winbo Digital Co., Ltd.
  استاندارد: CE-Red
  عدد: LCS180514099AE
  تاریخ صدور: 2018-06-06
  تاریخ انقضا:
  محدوده / محدوده: CCTV Camera
  صادر شده توسط: LCS
 • Shenzhen Winbo Digital Co., Ltd.
  استاندارد: CE-Red
  عدد: LCS180514097AE
  تاریخ صدور: 2018-06-05
  تاریخ انقضا:
  محدوده / محدوده: NVR Recorder
  صادر شده توسط: LCS
 • Shenzhen Winbo Digital Co., Ltd.
  استاندارد: ROHS
  عدد: LCS180611010CR
  تاریخ صدور: 2018-06-20
  تاریخ انقضا:
  محدوده / محدوده: CCTV Camera
  صادر شده توسط:
 • Shenzhen Winbo Digital Co., Ltd.
  استاندارد: ROHS
  عدد: LCS180611011CR
  تاریخ صدور: 2018-06-20
  تاریخ انقضا:
  محدوده / محدوده: NVR recorder
  صادر شده توسط:
با ما در تماس باشید

وارد کنید پیام شما